Становище към „Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България “

Становище към „Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България “

Смятаме документът „Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България“ за неотговарящ на сериозността на ситуацията и некомпетентно изготвен. Основни проблеми: Дълъг, неясен и непрофесионално…