/    /  ЗАД Армеец

ЗАД „Армеец“ е сред водещите застрахователни компании в България, която провежда целенасочена политика за налагане на високи стандарти в качеството на клиентското обслужване. ЗАД „Армеец“ води политика, ориентирана към потребителите с чувство за отговорност, лоялност, колективен дух и активно присъствие на застрахователния пазар в страната. Дружеството се стреми да надхвърли очакванията на клиентите чрез точност и бързина при сключване на полиците,  навременно и адекватно изплащане на застрахователните обезщетения. Осигуреният асистанс за България и чужбина работи денонощно за оказване на помощ в критични за клиентите на ЗАД „Армеец“ моменти. Дружеството развива дистрибуционните канали с цел постигане на близост до потребителите, осигурява гъвкави и навременни решения с ориентирани към клиента застрахователни продукти.

ЗАД „Армеец“ залага на професионализъм, компетентност и безупречност в работата за спечелване доверието на потребителите на застрахователни услуги. Работи с водещи туристически компании на пазара, като се стреми заедно в съвместното си партньорство с тях да предоставят на своите клиенти най-добрите застрахователни услуги, така че те да се чувстват защитене по време на своето пътуване и не само. Застраховките, които най-често могат да бъдат предложени, свързани с туристическия сектор са:

  • „Помощ при пътуване“;
  • „Отмяна на пътуване“;
  • „Туристическа застраховка“;
  • „Спасителни разноски“.

Видовете застраховки, които ЗАД „Армеец“ предлага, осигуряват сигурност и спокойствие срещу непредвидими ситуации, които могат да възпрепятстват осъществяването на Вашето пътуване или да настъпят по време на самото пътуване, независимо дали е в България или чужбина.

Принципът на ЗАД „Армеец“ е, че всеки проблем има решение, че моралът и почтеността са задължителни, а формулата за нашия успех е:”Ясно и точно дефиниране на целите и мотивация на
екипа”.