/  Анализ на телефонните обаждания от рекламни канали (Google Call Tracking, Facebook, банери, телевизия)

Цаньо Цанев, Търговски директор на CallFlow

Анализ на телефонните обаждания от рекламни канали (Google Call Tracking, Facebook, банери, телевизия)

Имате ли информация от коя реклама идват телефонните обаждания в момента? Услугата Call Tracking Ви дава възможност да проследите всички телефонни обаждания и ключови търсения дошли от реклама (Google AdWords, Facebook и други канали). След направен анализ на резултатите от Call Tracking, можете прецизно да разпределите бюджетите според рекламните кампании, групи и дори ключови думи. Виртуалната телефонна централа дава достъп до статистики и запис на всички телефонни разговори.
Разберете от коя реклама имате най-много резервации и запитвания по телефон.