/  Мястото на вашия сайт в дигиталната потребителска пътека

Иван Пантелеев и Александър Марков, Xplora

Мястото на вашия сайт в дигиталната потребителска пътека

В рамките на презентацията ще минем през акцентите в различни потребителски групи, различните места, на които търсят информация, техните микро моменти, какво поведение имат и къде попада вашият фирмен/корпоративен уебсайт. Много често очакванията са нашият уебсайт да може да конвертира наравно с другите големи платформи и хората да си правят резервации/покупки директно през него. Или поне това е желанието. Въпросът е къде стои доверието и какъв е “контролният” орган, който дава свободата на хората да вземат решение в дигиталното пространство. И в кои микро моменти участва уебсайта при вземане на решение.