Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Емоциите в продажбите

Marc de Turck, CEO @ IDEAS Intl.

Емоциите в продажбите

Лекцията ще се води на английски език.

Видове емоции. Как да ги използваме в продажбите  като ключов инструмент, така че да „манипулираме“ по позитивен начин?