/  Емоциите в продажбите

Marc de Turck, CEO @ IDEAS Intl.

Емоциите в продажбите

Лекцията ще се води на английски език.

Видове емоции. Как да ги използваме в продажбите  като ключов инструмент, така че да „манипулираме“ по позитивен начин?