/  Гостоприемството и силата на „меките умения“ в туризма

Екатерина Христова, Бранд мениджър на IB Park Hotels

Гостоприемството и силата на „меките умения“ в туризма

България е на челните места в Европа по отношение на богатства и ресурси, които са предпоставка за развитие на устойчив целогодишен туризъм: на второ място по богатство на минералните извори (след Исландия) и на трето място по богатство на културно-историческите забележителности (след Италия и Гърция). Въпреки това, много райони в страната ни са непознати, не само за чужденците посещаващи България, но и за много българи. Много туристи вероятно биха предпочели да почиват, пътуват и опознаят забележителностите на България, ако имаха знанието за тях и доверието към туристическия продукт.

Туристическите обекти продават обещания. А туристите търсят и най-силно ценят спазените обещания за уникално, незабравимо и щастливо преживяване. Как се изграждат доверие, приятелство и се поддържа маркетинг от уста – на уста? Това е презентация за успешното развитие на целогодишна спа и винена дестинация и качествен туристически продукт създаден, не ЗА гостите, а заедно С гостите.

Всяка дестинация притежава основните съставки на рецептата за създаване на чудесно преживяване. Първото условие, разбира се, е качеството на туристическия продукт, следва го локацията – ресурсите и даденостите на района. В тази сесия ще отделим внимание на третият, най-важен елемент, който винаги осигурява не само лоялни гости, но и приятели и бранд-посланици.