/  Инструменти в подкрепа на предприемачество и развитие на туристическата индустрия в България

Ангелина Тодорова, Фонда на фондовете

Инструменти в подкрепа на предприемачество и развитие на туристическата индустрия в България