/  Как да надминем очакванията на клиента в 6-те стъпки по метода SMILES

Весела Меламед, основател на ExTempore

Как да надминем очакванията на клиента в 6-те стъпки по метода SMILES

В днешната все по-конкурентна среда сме принудени постоянно да променяме своите маркетингови и продажбени стратегии. Доволният клиент вече не е достатъчен, бизнесът има нужда от лоялни клиенти, от посланици на своята търговска марка. Фокусът върху клиента, високият стандарт на обслужване и безупречна комуникация са ключа към успеха. Бизнесът по дефиниция е в услуга на клиента, но сега, повече от всякога, усилията трябва да бъдат насочени към създаването на дългосрочна и лоялна връзка. Използването на метода SMILES ще Ви помага да спечелите и задържите клиентите си и да ги превърнете в посланици на Вашата организация.