/  Опознаване на клиентите с данни

Василена Вълчанова, Маркетинг специалист

Опознаване на клиентите с данни

Когато мислим за нуждите на клиентите си, често базираме решенията си на общи насоки, добри практики… или шесто чувство. Днес можем да заменим този подход с конкретно изследване на потребителите и създаване на потребителски персони, базирани на данни.

По време на презентацията ще видите различни техники за анализ на аудиторията. Ще говорим както за количествени измерители с платформи като Google Analytics и Facebook Insights, така и за събиране на качествена обратна връзка от аудиторията с интервюта и анкети.