/  Професионални ценности и очаквания за 2019-та г.

Милен Велико, HR експерт

Професионални ценности и очаквания за 2019-та г.

Резултати за 16 ценности в сектор Туризъм от изследване на Милен Великов относно очакванията за 2019-та.