/  Радиото: начин на (рекламна) употреба

Тихомира Трайкова - Client Services and Business Development Manager в Аргент /

Радиото: начин на (рекламна) употреба

  • Същност
  • Основни понятия
  • Радио формати
  • Таргетиране
  • Място в медия микса
  • Полезни практики