/  Реклама на хотел в Google & Facebook: мисия задължителна

Генадий Ворбьор - съосновател на Netpeak Bulgaria

Реклама на хотел в Google & Facebook: мисия задължителна

  1. Работещи стратегии в рекламиране на курортни и градски хотели.
  2. Настройки на сезонни и постоянни рекламни кампании в Google, които да отговарят на търсенето.
  3. Настройка на задължителни рекламни кампании във Facebook за ваш хотел.
  4. Допълнителни активности, които почти безплатно подобряват представянето в мрежата.