/  Умен туризъм в градска среда

Умен туризъм в градска среда

  • До 2030 около 5.0 милиарда души ще населяват градските райони.
  • Пътуванията на международни туристи се очаква да нарастват средно с около 3.3% всяка година, като предварителните прогнози са за 1.8 илиарда туристи на година през 2030.
  • Ще се изострят съществуващите социално-икономически проблеми и въпроси, свързани със здравето и опазването на околната среда.
  • Свръх туризмът вече започва да създава сериозни проблеми в редица големи градове, превръщайки се в предпоставка за конфликти между местни жители и туристи.
  • Как технологиите помагат за решаването на този проблем?