Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Управление на продажбите

Магдалена Георгиева, Търговски директор София Хотелс Мениджмънт

Управление на продажбите

Клъстърна дейност – предизвикателства и потенциал!