/  Структура и потенциал при управление на продажбите

Магдалена Георгиева, Търговски директор София Хотелс Мениджмънт

Структура и потенциал при управление на продажбите

Клъстърна дейност – предизвикателства и потенциал!