/  Win-Win концепция за разгръщане на екипния потенциал

Александър Цеков, творчески директор на ресторант "Космос"

Win-Win концепция за разгръщане на екипния потенциал

Екипният потенциал ще бъде разгледан в корен, както и зависимостта му от индивидуалния. От свободата на израз и разгръщането му, до всичко онова, с което можем да се сблъскаме при проследяването на развитието на индивидуалния потенциал в екип. Творчеството като способ за себеизразяване и вплитането му в процесите като полза за бизнеса. Или накратко – Абстрактен прочит на бизнеса и съвременните зависимости, които развива, свързани с личностното развитие на екипа.