/  Александър Марков

Александър Марков

Александър Марков е съдружник и ръководител на отдела за реклама в агенция xplora.bg. Той е един от специалистите в страната, които умеят да боравят на високо ниво с Google продуктите в т.ч. Google Ads / Google Analytics / Google Search Console и др.,

Отговаря за развитието на дигиталните стратегии и налагане на определени бизнеси в дигиталното пространство.
Главен акцент в неговата работа е да навигира екипите за правилното медийно планиране и настройване на рекламните кампании, анализиране на резултатите от дигиталното поведение на аудиторията и надграждане на всяка фаза от така нареченото “user journey” от рекламната кампания.

Освен опита в Xplora, Александър има опит като performance marketing специалист в различни български и международни компании. Определя себе си като webmaster, понеже през последните 10 години през ръцете му са преминали десетки онлайн проекти, които са го мотивирали да научи всяко едно звено не само за дигиталния маркетинг, но и за уеб дизайна.

Лекция в годишната конференция на Александър Марков

Мястото на вашия сайт в дигиталната потребителска пътека
06.04.2019 13:00 - 13:30
зала Keynote