/  Професор дфн Иванка Мавродиева

Професор дфн Иванка Мавродиева

Професор дфн Иванка Мавродиева е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” по публична реч, бизнес комуникация, ПР и академично писане. Завършила е българска филология в СУ „Св. Климент Охридски” и магистратура „Връзки с обществеността” във ФЖМК в Софийския университет. Автор е на 120 статии в български и чуждестранни списания и сборници от международни конференции в области като ПР, политическа реторика, бизнес комуникация, академично писане, аргументация, комуникация в интернет и на монографии, сред които са: „Парламентарното красноречие в България в ХVІІІ, ХХ и ХХІ ОНС” (2001), „Интервю за работа” (2002), „Европейската и атлантическата интеграция на България. Реторически аспекти” (2004), „Академично писане” (2005), три книги в съавторство с проф. д-р Йовка Тишева: „Академичната комуникация” (2010), „Академично писане за докторанти и постдокторанти” (2014), „От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти” (2016), „Как да презентираме успешно?” (2007), „Реторика и пъблик рилейшънс” (2013).

Главен редактор на електронното научно списание „Реторика и комуникации” http://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/ и на Онлайн справочника по реторика http://www.online.rhetoric.bg/. Член на редакционната колегия на сп. „Чуждоезиково обучение”. Член на изпълнителния борд на US-China Foreign Language, David Publishing Company http://www.davidpublisher.com. Член на Изпълнителния борд на Rhetoric Soceity of Europe http://eusorhet.eu/ втори мандат.

Лекция в годишната конференция на Професор дфн Иванка Мавродиева

Делово общуване в хотел: традиции и предизвикателства
06.04.2019 16:00 - 16:30
Зала HoReCa