/  Мария Арсова

Мария Арсова

Мария Арсова е съосновател и управляващ партньор на Event Design. Компанията е създадена и работи активно от октомври 2006 г., лицензиран туроператор е и член на Българското конгресно бюро. Event Design е предпочитан партньор на множество български държавни институции и организации от неправителствения сектор, международни организации и частни компании. EventDesign планира и реализира събития с различен формат като конференции, конгреси, обучителни семинари, официални вечери, церемонии по награждаване, презентации, учебни пътувания. От създаването си до днес компанията е организирала над 2 500 събития, а мащабът им варира от 25 до над 1000 участници и гости.

Екипът на EventDesign извършва както цялостна логистична организация на събития – от експертиза при избор на място на провеждане, през наемане на помещения, осигуряване на настаняване, транспорт, наем на техническо оборудване и превод, осигуряване на кетъринг, така и разработва концепции за събития, съобразени с изискванията и нуждите на клиентите. Мария управлява компанията от създаването и като с опита, който има в областта на връзките с обществеността и управлението на събития е търсен консултант за реализацията на големи събитийни проекти.

Лекция в годишната конференция на Мария Арсова

Дискусия : Перспективи в MICE пътуванията и какво можем да приложим в България
06.04.2019 14:00 - 15:00
Зала HoReCa