/  Мая Йорданова

Мая Йорданова

Mая е един от основателите на MoVe Architects, компания с фокус върху дейности свързани с архитектура, строитество и управление на проекти. Събраният опит от работа в Германия и Австрия я връща в Бъглария, където екипът реализира проекти с повече от 10 000кв.м. площ всяка година.

MoVe Architects и екипът им се включва в процеса на проектиране още с първото намерение на инвеститора за реализиране на идея, преминавайки през всички проектни фази, бюджетиране, интериорно оформление, проследяване на изпълнение, предаване на обекта на инвеститора и всички съпътстващи функции.

Компанията се състои от млади и доказали се специалисти в сферата на архитектурата и дизайна, като всички те търсят предизвикателство и преживяване в работата и проектите си. Едни от последните им реализирани проекти са шоурума на Oriflame, Service Point DHL, Офис пространства на Telus и Фадата, офис сграда в Берлин и редица частни домове и къщи.

Лекция в годишната конференция на Мая Йорданова

Интериорът като начин да привлечем нови клиенти
05.04.2019 11:00 - 11:30
Зала HoReCa