/  Росен Бъчваров

Росен Бъчваров

Росен Бъчваров започва работа в данъчната администрация през 2004 година и активно участва в Проекта за реформа в администрацията по приходите и стартирането на Национална агенция за приходите от 1 януари 2006 г. Като директор на дирекция „Комуникации и протокол“, разработва и реализира стратегии за развитието на вътрешните и външните комуникации, създаването на Информационен център на НАП, интернет и интранет страници на Агенцията. Осъществява медийната политика на НАП и поддържа постоянен контакт със средствата за масова информация, организира и съдейства за провеждането на работни срещи и дискусии с представители на бизнеса в България по важни теми и за обсъждане на предложения за нормативни промени в областта на данъчно-осигурителното законодателство.

 

Лекция в годишната конференция на Росен Бъчваров

Наредба Н-18 : Новото предизвикателство туристическия бранш
05.04.2019 13:30 - 15:00
зала Keynote