/  Румен Драганов

Румен Драганов

Румен Драганов заема академичната длъжност доцент в катедра Културно-историческо наследство и туризъм в Университета по библиотекознание и информационни технологии, и е директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, с учебена музейна сбирка в структурата на университета. Преподава в Международно висше бизнес училище, член на контролния съвет на Националния борд по туризъм, член на управителния съвет на Фондацията за реформа в местното самоуправление, член на УС на Българската федерация по колоездене и член на съвета на директорите на Асоциацията за здравна превенция, Висбаден, Германия.

Участията в различни форуми и издадените монографии в последните година са насочени към хотелската политика в контекста на постмодерния туризъм и управление на екосистемните услуги за сигурност в туризма, както и възможностите на хибридните модели за споделените пространства в културния туризъм. Основния изследователски интерес в момента е насочен към дигиталната трансформация в туризма – създаването на модели за прилагане на блокчейн и разплащането с електронни инструменти в спа туризма и европейските културни маршрути.

Web

Лекция в годишната конференция на Румен Драганов

Дигиталната трансформация в туризма - пресечни точки
06.04.2019 15:30 - 16:00
Зала HoReCa