/  Траян Косев

Траян Косев

адв. Траян Косев е съосновател и съдружник в едно от водещите консултантски дружества – KGK. В сферата на юридическите услуги, които KGK предлагат, основна линия заема сферата на туризма. Клиенти на дружеството са водещи туроператори и туристически агенти. KGK са разрешавали успешно редица спорове в полза на своите клиенти, включително и такива, свързани с туристически услуги. Траян Косев има солиден опит в сферата на интелектуалната собственост, в това число авторското право и сродните му права. Той е носител на редица престижни награди, от най- големите състезания по право. В дейността си ежедневно се сблъсква с казуси, свързани тясно с туризма, както и такива, в които са намесени авторски права. Траян е адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия.

Лекция в годишната конференция на Траян Косев

Авторски права върху изображенията. Необятният свят на интернет.
06.04.2019 14:30 - 15:00
зала Keynote