Travel Academy разработва верификация на хотели вземащи мерки срещу COVID – 19 заедно с международен партньор

 Travel Academy разработва верификация на хотели вземащи мерки срещу COVID – 19 заедно с международен партньор

Travel Academy разработва механизъм за верифициране на безопасността български места за настаняване. Във време на постоянна заплаха и несигурност, доверието на гостите в българските хотели може да бъде спечелено само със спазването на цялостен план за безопасност и превенция от covid-19.

Верифицирането на обект с марка за безопасност би дала по-високо ниво на сигурност на гостите. Това е реален, незадължителен инструмент, който би върнал интереса на туристите към българските хотели. Целта на проекта е да даде на местата за настаняване ясно систематизирани добри практики, съобразени с препоръките на СЗО и българските власти, както и с досегашните стандарти за качество и безопасност в хотелиерството.

В екипа по проекта са привлечени както международни партньори в сферата на стандартизацията и сертификацията, така и български специалисти, познаващи спецификата на българската нормативна и регулационна уредба в туризма. Получаването на верификация ще включва въвеждане на самостоятелен план за самоконтрол, целящ минимизиране на риска от зараза за гостите и персонала на хотела. Планът ще обхваща мерки свързани с настаняването, храненето и допълнителните услуги в хотела, а поддържането на конкретната марка за безопасност ще бъде верифицирано от обучени одитори. Всички верифицирани хотели могат да се означават с марката за безопасност и да бъдат откривани в съответния регистър.

Освен самата документация, свързана с мерки по безопасност, хотелиерите ще имат достъп до различни ресурси. Сред тях – систематизирани изисквания, въпросници за оценка, обучителни видеа, уебинари и други. Очаква се цялостният верификационен механизъм да е на разположение на хотелиерите до края на месец май.