/  Новини   /  Защо създадохме Bulgarian Travel Awards?

Защо създадохме Bulgarian Travel Awards?

Идеята за истински бизнес награди в туризма се появи преди 2 издания на годишната конференция на Travel Academy. Всяка година отлагахме за следващата, тъй като не се чувствахме достатъчно подготвени, за да отговорим на високите очаквания на бизнеса към нещо наистина значимо и стойностно. И все още не се чувстваме достатъчно подготвени 🙂 Забавното е, че вече получихме запитвания за цена за първото място в определени категории… Точно това НЕ искаме и ще се опитаме да го докажем с истински прозрачен процес и оценки. Не мислете за това дали ще спечелите първото място – самото участие ще ви донесе имидж, защото ще сте участвали в първите ИСТИНСКИ бизнес награди в туристическата индустрия.

Защо има нужда от още едни награди?

Въпреки няколкото издания на туристически награди, българският туризъм няма събитие, което да наложи стандарт за безпристрастност, прозрачност и релевантност. Ние вярваме, че съществуването на награди с ясна методология, публични номинации, уважавано жури и безпристрастно гласуване от публиката е належащо за туристическата сфера. Целта ни е да отличаваме успешни проекти в бранша, които трябва да служат за еталон на всички нас за професионализъм и визия. И всичко това по един съвременен, гарантиращ публичност за победителите начин.

Bulgarian Travel Awards ще награди успешните организации и екипи, които са се старали да се отличат през годината и дават добър пример на бизнеса. Предлагаме на нашите кандидати участие в 16 различни категории. Принципът на участие е самономинация. Очкава се заплащане на такса за участие при някои от категориите. Оценката на регистрираните номинации се осъществява в изброените по-долу количествени и качествени измерители, включващи гласове от жури, гласове от потребители и допълнителни компоненти в зависимост от категорията. Представена е и конкретна методика за изчисление на крайната оценка за всяка от категориите на регистрираните номинации.

Категории за участие

 

Кой може да участва и как става номинирането?

Хотел на годината

Допустими за участие в група „Хотел на годината“ са всички обекти, категоризирани като места за настаняване Клас A и Клас Б според чл. 4 ал. (2) на Закона за туризма и според Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията. За да участва в тази категория на наградите, хотелът трябва:

 • Да представи актуално удостоверение за категория или удостоверение за открита процедура по категоризиране;
 • Да заплати такса за участие според броя на желаните категории;
 • Да попълни анкетен въпросник за групата/категорията при кандидатстване в сайта travel-awards.bg;
 • Да представи декларация за истинност на представените данни;

Всеки хотел има право да се самономинира в до 2 желани от него категории. Всички хотели се номинират служебно в категория „хотел на публиката“, като тази категория ще бъде оглавена от номинацията с най-много гласове от публиката, без значение в коя друга категория се намира. Понятието „хотел“ се ползва в настоящата методология за всички места за настаняване Клас A и Клас Б според чл. 4 ал. (2) на Закона за туризма.

Туристическа агенция / туроператор на годината

Допустими за участие в група категории „Туристическа агенция/туроператор на годината“ са всички организации, притежаващи удостоверение за регистрация според Чл 61, ал (6) на Закона за туризма, включително удостоверение за туристическа агентска дейност, удостоверение за туроператорска дейност или удостоверение за туроператорска и туристическа агентска дейност. Допустими са и други хипотези за регистрирано упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност според Закона за туризма. За да участва в тази категория на наградите, кандидатът трябва:

 • Да представи актуално удостоверение за туристическа агентска дейност или удостоверение за туроператорска дейност или удостоверение за туроператорска и туристическа агентска дейност или друг документ, позволяващ упражняването на туроператорска или туристическа агентска дейност според Закона за туризма;
 • Да заплати такса за участие според броя на желаните категории;
 • Да попълни анкетен въпросник за групата/категорията при кандидатстване в сайта travel-awards.bg;
 • Да представи декларация за истинност на представените данни;

Организациите с удостоверение за туроператска и турагентска дейност имат право да се самономинират и в двете категории. Всички организации се номинират служебно в категория „Туристическа агенция/туроператор на публиката“, като тази категория ще бъде оглавена от номинацията с най-много гласове от публиката, без значение в коя друга категория се намира.

Онлайн туристическа медия/туристически блог на годината

Допустими за участие в тази категория са всички туристически блогове и сайтове за туристическа информация/туристически медии. Под онлайн туристическа медия се разбират различни онлайн сайтове, справочници и други, чиято основа цел е да представят полезна информация за забележителности, атракциони, маршрути, новини и съвети за пътуване или b2b информация за експертите в туризма. Сайтовете трябва да са на български език или да имат действаща българска версия. Няма да бъдат допускани за участие сайтове на туроператори или резервационни системи, чиято основна цел са осъществяване на резервации. Няма да бъдат допускани за участие блогове и сайтове, чиято основна тема не е пряко свързана с туризма. За да участват в тази категория, представители на сайта трябва да представят:

 • Url (aдрес) на кандидатстващия сайт;
 • Статистика за посещенията на сайта 12 месеца назад;
 • Попълнен анкетен въпросник за групата/категорията при кандидатстване в сайта travel-awards.bg;
 • Декларация за истинност на представените данни;

Всички организации се номинират служебно в категория“ Туристически блог/медия на публиката“, като тази категория ще бъде оглавена от номинацията с най-много гласове от публиката, без значение в коя друга категория се намира.

Туристическа община на годината

Допустимост за номинация на община на годината могат да имат всички общини на територията на Република България, чието кандидатстване е доказано чрез официални документи. Няма да бъдат разглеждани кандидатури на общини, които не се намират на територията на Република България, както и такива, чието кандидатстване не е потвърдено по официален начин от легитимен представител. За да участват в тази категория, представители на общината трябва да предостави:

 • Документ, удостоверяваш решение на общината за участие в Travel Awards, подписан от легитимен нейн представител.
 • Попълване на анкетен въпросник за категорията при кандидатстване в сайта travel-awards.bg;
 • Декларация за истинност на представените данни;

Всички организации се номинират служебно в категория “Туристическа община на публиката“, като тази категория ще бъде оглавена от номинацията с най-много гласове от публиката.

Туристическа атракция на годината

Допустими за кандидатстване по тази категория са всички музеи, крепости, археологически резервати, тематични паркове и други атракции/забележителности. Според смисъла на Закона за туризма, за атракция се приема „изкуствено създаден обект с развлекателна цел, предоставящ услуги с познавателна или образователна цел и/или възможности за отдих или забавление“. За да участват в тази категория, съответните туристически обекти трябва да имат ясно обявено работно време и режим на достъп. Стопанисване на атракциите може да се извършва както от частно предприятие, така и от държавни или общински структури и/или техни предприятия.

За да участват в тази категория, представителите на стопанисващия атракцията субект трябва да представят:

 • Документ удостоверяващ решение за участие в Travel Awards, подписан от легитимен представител на стопанисващото атракцията предприятие/структура;
 • Попълнен анкетен въпросник за категорията при кандидатстване в сайта travel-awards.bg;
 • Декларация за истинност на представените данни;

Всички организации се номинират служебно в категория “Туристическа атракция на публиката“, като тази категория ще бъде оглавена от номинацията с най-много гласове от публиката.

Как става оценяването?

Поканили сме за жури 23 доказани експерти, които скоро ще обявим и в сайта на Bulgarian Travel Awards.  Гласовете на журито участват с различна тежест в различните категории, а техните оценки ще бъдат публични в сайта. Всеки член на журито ще подпише и декларация за свързаност, с цел да избегнем спекулации с това кой за кого и как е гласувал.

Ето и разпределянето на групите на журито

 1. Представители на туроператорски/турагентски НПО
 2. Представители на хотелски НПО
 3. Представители на потребителски НПО
 4. Академични представители на бранша
 5. Журналисти с отношение към туризъм
 6. Маркетинг специалисти
 7. Туристически блогъри

До кога можете да се регистрирате?

Всички желаещи ще могат да заявят своето участие чрез формата в сайта travel-awards.bg в периода 01.01.2019г. – 10.03.2019г. На 10.03.2019г. в 23:59ч. се прекратява приемането на кандидатури за участие. В категориите, които имат такса за участие, то трябва да бъде направено и удостоверено преди края на кандидатстването за участие.

Всички членове на журито могат да дадат своите оценки в рамките на периода от постъпването на конкретна кандидатура за участие до 15.03.2019г. За всеки от кандидатите ще може да се гласува от публиката в периода 11.03.2019г. – 31.03.2019г. на сайта travel-awards.bg и на сайтовете на регистриралите се за участие кандидати.

На 01.04.2019г. ще бъдат обявени финалистите във всяка от категориите в сайта на наградите travel-awards.bg, а на 05.04.2019г. в София ще се проведе официалната церемония по награждаването на победителите в наградите Travel Awards 2019. Церемонията ще е част от програмата на VI-тата годишна конференция на Travel Academy.