Застраховка “Отговорност на Туроператора” в цифри

TOINS
снимка: Министерство на Туризма

Използвахме данните от Национален туристически регистър на регистрираните туроператори и туристически агенти за да направим кратък анализ на задължителната застраховка “Отговорност на Туроператора”

И тъй като този регистър е реализиран по безумен технически начин ни беше доста трудно да обработим информацията. В суров вид първоначалните резултати показаха, че застраховки са имали над 2100 туроператора. След доста проверки се оказха, че валидните към 01.04.2020 са малко над 1600.

На графика 1 сме показали броя на сключените застраховки към съответените застрахователни дружества. От данните става ясно, че абсолютен лидер по този показател е Евроинс АД, следвано от Групама, Армеец и Алианц.

Графика 1: Брой сключени застраховки “Отговорност на Туроператора” към 01.04.2020

На графика 2 сме показали пазарния дял на всеки застраховател по брой на сключените застраховки. Видно е, че Евроинс са лидери, като държат близо 42% от пазара, Групама – близо 19%, следвани от Армеец с малко на 15%, Алианц с малко над 9% и Лев Инс с малко на 5% . В тези 5 компании са съсредоточени 90% от пазара на този вид професионална застраховка.

Важна бележка: Брой сключени застраховки, не означава автоматично най-голяма събрана сума от застрахователни премии. За съжаление, не разполагаме с данни, какъв е размера на събраните Застрахователни премии за всяка застраховка и от всеки застраховател. Данните на КФН (Комисия за финансов надзор ) за този вид застраховки са обединени с още няколко вида под името: ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ и няма как да бъдат разграничени.

Графика 2: Пазарен дял на Застрахователните дружества по брой сключени застраховки “Отговорност на Туроператора”

Тук идва интересна част на графика 3 Ви показваме обезпечените лимити от всеки един застраховател и общо за целия пазар: Това ще рече следното:
Ако всички Туроператори фалират, застрахователите ще трябва да поемат тежест в размер на близо 124 млн. лева.
И сега да разгледаме малко по детайлно данните:
Най-голяма тежест при фалити ще поемат Евроинс, които са обезпечили малко над 38 млн. лева (или близо 31% от всички). На второ място по обезпечени лимити, са Армеец, които както е известно едностранно прекратяват полици на Туроператори. И въпреки, че са трети по брой сключени застраховки, то обезпеченията им са на нивата на Евроинс (разликата в броя застраховки е над 1,5 пъти), но на тях ще се върнем след малко по-надолу в текста.
Интересно е да се отбележи и Групама, която като абсолютен брой сключени застраховки е на второ място, но като обезпечени покрития е едва на 5-то място. Това явно се дължи на политики да не се правят застраховки с покрития над 50 000 лв (всичките им 306 полици са на стойност или 25 000 лв или 50 000 лв).
В топ 5 по обезпечено застрахователно покритие освен споменатите по-горе са още Алианц и Лев Инс. Тези пет застрахователя формират над 92% от всички обезпечени лимити или близо 115 млн лева

Графика 3: Обезпечни лимити по Застрахователни полици

Връщаме се за кратко при Армеец и лек “разрез” на техния портфейл от този тип застраховки.
Нашата справка показа, че имат сключени 246 застраховки с общо покритие близо 38 млн. лева. Интересното е, че 165 от всичките застраховки (това са близо 67%) са с покритие до 75 000 лв. (в т.ч. 117 по 25 000 лв., 33 по 50 000 лв. и 15 по 75 000 лв) или като сума 5,7 млн. лева (което са около 15% от общото застрахователно покритие). Останалите 33% от застраховките формират близо 85% от застрахователното покритие, което като число е малко над 32 млн лв.

Допълнителна информация:
1. Сумите, на които се застраховат Туроператорите зависят от оборота им. Нашето проучване показа следните индивидуални покрития:

25,000 лв.
50,000 лв.
75,000 лв.
125,000 лв.
175,000 лв.
250,000 лв.
350,000 лв.
450,000 лв.
500,000 лв.
700,000 лв.
900,000 лв.
1,100,000 лв.
1,400,000 лв.

2. Всички данни са взети от Национален туристически регистър  и са валидни към 01.04.2020

Предпочитания за поверителност
Travel Academy използва „бисквитки“ и други данни, за да предоставя, поддържа и подобрява услугите и рекламите си. Ако приемете, ще персонализираме съдържанието и рекламите, които виждате, въз основа на активността ви в услугите ни (като например Събития, HUB, Блог и др). Имаме и партньори, които измерват как се използват услугите ни. Кликнете върху „Политика за поверителност“, за да прегледате опциите, които имате.