Committed to Responsible Tourism (Отдадени на отговорния туризъм)

Tенденциите в управлението на продуктовата верига в хотелите и в туристическите дестинациите, за устойчивостта в създаването и реализирането на качествен туристически продукт, така наречената SUSTAINABILITY 2.0, за връзката между ефективното управление на ресурсите и качеството на туристическите услуги, за важността на етиката и корпоративната социална отговорност, както и за ключовите културни аспекти, оформящи облика на туристическата индустрия.

В презентацията е включена и информация за един от най-мащабните проекти на TOURCERT – TourCert Danube, който се реализира в 6 държави от Дунавския регион.

Лекцията ще се води на английски език.


 

Марко Джиралдо

Марко е с дългогодишен опит в хотелиерската индустрия – работил е за международни хотелски вериги, бил е мениджър продажби в 11 немски хотела и е сам е участвал в откриването на 6 хотела.