Проблеми и решения с кадрите в хотелиерството през 2017

Работна дискусия с модератор Цанко Цветков - WTC Consultancy.

  • 31.03.17 - Втори ден
  • 13:30 - 15:00
  • Зала 2

Ръководител катедра „Туризъм“ и Декан на Стопанския факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“. Трудовата си кариера започва в туроператорския бизнес, като през годините работи като консултанта към няколко японски консултантски фирми (сред които „Саню консалтънс“, „Делойт и Туш Томатсу“). В периода 2002 – 2005 г. е член на консултантския екип към Министерство на финансите, отговорен за реализиране на Програмата на Световната банка за улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа. В периода 2008 – 2010 г. фактически осъществява ръководството и координацията от страна на ЮЗУ „Неофит Рилски“ на екип от 12 международни организации, работодателски организации и университети за създаването в рамките на ЕС на професията за професионално обучение „Изпълнител на термални процедури“ за хората, работещи в спа и уелнес центровете и специализираните медицински заведения за рехабилитация. От 2012 до понастоящем е национален експерт по въпросите на професионално образование и обучение в туризма към ЦРЧР по Европейската системаа за трансфер на кредити в професионалното образование (ECVET}. Понастоящем ръководи проектен косорциум оот 24 университета, министерства и непарваителствени организации в туризма от България, Франция, Италия, Португалия, Гърция, Румъния, Киргизстан, Виетна и Китай за реализация на проект по Програна «Еразъм +» на стойност от близо 1 млн. евро за подпопомагане на китайски, виетнамски и киргизстански унивеситета за разработване на бакалавърски и магистърски програми за устойчиво управление на туризма.


 

Стефан Гогаджов е Заместник Управител в Alexandria Club Hotels от 2012 г.
Tова е верига хотели, в която влизат четиризвездните Хотел Hermes ****- Царево, Merlin****- Лозенец, Jeravi **** - Приморско, Jeravi Beach****- Слънчев бряг и тризвездният хотел Belvedere- Приморско , част от Alexandria Group- Чехия.
Преди това е бил Управител в Александрия Травел , туроператор ориентиран изцяло към изходящ туризъм. Завършил е УНСС- София, специалност „Стопанско управление.


 

Кремена Калчева - главен директор на главна дирекция "Услуги по заетостта" и Христо Йорданов - началник-отдел "Програмиране на международни дейности", главна дирекция "Европейски фондове и международни проекти".


Участниците от страна на АЗ ще представят информация за наличните възможности за обучение и субсидирана заетост за безработни лица в сферата на туризма по програми и мерки, както и по проектите на АЗ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020.