Клиентът – Този, Без Когото Не Можем

Специално създадено за всички служители, които имат пряк контакт с клиента. То има за цел да подобри и усъвършенства вътрешните организационни култури на обслужване, като същевременно повиши продажбите.

  • Обслужване на клиенти – защо да се натоварвам?
  • Процесът в обслужването на клиенти
  • Вебална и невербална комуникация
  • Телефонна комуникация
  • Справяне с Трудни Ситуации

Стратегии за развитие на всеки бизнес, базирани на отношението и културата към външния клиент - exTempore

Повече за Весела Меламед и exTempore

Екс-Темпоре е водеща консултанстка компания на българския пазар, която одитира, създава и провежда обучения на организации насочени към обслужването на клиенти. Повече от 7 години ние предаваме международния си опит в сферата на услугите и отразяваме влиянието на крайния потребител.
Весела Меламед - Икономист – Международни икономически отношения. Диплома – Хотелиер. Експерт „Връзки с клиенти”
Консултант  „Човешки капитал и развитие”
Професионален опит в хотелски вериги като ”Radisson SAS Grand Hotel Sofia”, “Kempinski Hotel Zografski Sofia”, “Best Western”; преминала през позиции Guest Relations Manager, Sales Manager, Director of Sales and Marketing, General Manager, Pre-opening Manager.
Професионален опит в авиацията - “Emirates Airline”; Ръководител Кабинен състав на А380 “Bulgaria Air”

Част от клиентите на exTempore

Клиентът - този, без когото не можем