Възвръщаемост на инвестициите в хотелиерството

В тази лекция ще дадем отговори на следните въпроси:
  • Защо е важно да оценяваме възвращаемостта на инвестициите? Къде и какво да гледаме?
  • Методи и подходи за оценка на инвестициите в хотелиерството. Отвъд финансовите формули.
  • Видове инвестиции.
  • Как да превърнем разхода в добавена стойност?

Цанко Цветков

Цанко Цветков е управляващ съдружник в WT Consultancy, където се занимава с управление на хотели, изграждането и маркетирането на туристически продукти, финансов мениджмънт в туризма, ценообразуване, туристическа политика, софтуерни продукти за анализ на ефективността в хотелиерството, управление на качеството и измерване на удовлетвореността на клиентите, приложение на интернет технологии в туризма. Заемал е различни управленски позиции в хотелиерството, притажава опит като проджект мениджър и консултант. В практиката си е работил по различни проекти и дейности съвместно с международни хотелски вериги, консултантски фирми, банкови институции.