Как влияе COVID-19 на туристическата индустрия?

На 09.03 в ефира на bTV в предаването “Чети етикета” се коментираха щетите, които COVID-19 нанася на туризма в България. За пореден път бяха поднесени данни без да е посочен източник или механизъм, с който тези данни са постигнати. Вероятно с цел намаляване на паниката сред туристите се съобщи, че няма анулиране на резервации в хотелите в България и има дори ръст на пътуващите туристи извън България. Категорично вярваме, че щетите върху туристическата индустрия са много по-големи и имаме амбицията да съберем достатъчно данни за да го докажем.

По инициатива на АБТТА и след консултация с проф. Станислав Иванов от ВУМ създадохме кратка анкета, в която каним всички управители на обекти за настаняване, туроператори, туристически агенти, заведения за изхранване и транспортни фирми да отделят няколко минути и да попълнят реалните данни за това как COVID-19 влияе на техния бизнес.

Молим всички управители и собственици на заинтересованите страни да попълнят анкетата в срок до 16:00 ч. на 11.03.2020 (сряда). Резултатите ще бъдат публикувани в блога на Travel Academy и в най-голямата група на професионалистите в туризма – Хотели, Туроператори и Агенции.

Събраните данни ще бъдат обобщени и разпространени до всички неправителствени организации и националните институции с цел взимане на решение за прилагане на конкретни мерки за предотвратяване на фалити в бранша.

Допълнителни материали по темата:

Предпочитания за поверителност
Travel Academy използва „бисквитки“ и други данни, за да предоставя, поддържа и подобрява услугите и рекламите си. Ако приемете, ще персонализираме съдържанието и рекламите, които виждате, въз основа на активността ви в услугите ни (като например Събития, HUB, Блог и др). Имаме и партньори, които измерват как се използват услугите ни. Кликнете върху „Политика за поверителност“, за да прегледате опциите, които имате.