Обобщени резултати от анкетата за влиянието на COVID-19 върху туристическата индустрия

По инициатива на Асоциацията на Туроператорите и Туристическите Агенти (АБТТА) стартирахме онлайн допитване до бизнеса с цел оценка на влиянието на COVID-19 върху туристическата индустрия. Във формуралирането на въпросите се включи и проф. Станислав Иванов от Zangador, като стартирахме анонимна анкета с 4 въпроса за период от 24 часа.

И в най-смелите си очаквания не сме предполагали, че в допитването ще се включат толкова много управители и собственици на бизнеси в туризма. Анкетата бе разпространена в комуникационните канали на Travel Academy и всички партньорски организации. Готови сме с обобщените данни, които дават ясна представа за ситуацията, в която се намира цялата индустрия.

Брой участници в проучването по вид дейност

В онлайн анкетата се включиха 1056 участника, като първите 200 попълнили анкетата се бяха включили за по-малко от час след пускането на проучването.

  • 480 участника от “Място за настаняване”
  • 422 участника от “Туроператор / Туристическа агенция”
  • 120 участника от “Заведение за изхранване”
  • 34 участника от “Транспортна фирма”

1. Как се е променил оборотът на бизнеса Ви в периода 01.02 – 10.03.2020 спрямо 01.02 – 10.03.2019 г.?

87,7% от анектираните или общо 924 фирми отчитат спад в оборота за периода 01.02 – 10.03.2020 спрямо 01.02 – 10.03.2019 г. 41,4% от отговорилите отчитат спад 50% в оборота, а 46,3% отчитат спад над 75% в оборота.

Как очаквате, че ще се промени оборота Ви до края на месец май 2020 г. спрямо оборота Ви в периода януари-май 2019 г.?

85,49% от анкетираните или общо 911 бизнеса очакват спадовете в оборотите да продължат до месец май 2020 г. , а 50% от всички отговорили очакват оборота им да намалее повече от половина.

Изпитва ли фирмата проблеми с ликвидността?

77,5% или общо 818 бизнеса изпитват вече затруднения с ликвидността, като 43,8% от тях отчитат сериозни проблеми.

Налага ли се фирмата да освобождава персонал?

57,4% от отговорилите управители или собственици на бизнес в туризма планират да правят съкращения в персонала си. Или общо 606 фирми планират да правят промени в тази посока.

Разширените данни и статистика по вид бизнес за всеки един въпрос ще представим по време на пресконференцията, която АБТТА организира на 13.03.20 от 10:00 ч. в БТА.

Предпочитания за поверителност
Travel Academy използва „бисквитки“ и други данни, за да предоставя, поддържа и подобрява услугите и рекламите си. Ако приемете, ще персонализираме съдържанието и рекламите, които виждате, въз основа на активността ви в услугите ни (като например Събития, HUB, Блог и др). Имаме и партньори, които измерват как се използват услугите ни. Кликнете върху „Политика за поверителност“, за да прегледате опциите, които имате.