АБТТА поиска мораториум върху Чл. 88, ал. 6 от ЗТ

abtta-moratorium

В допълнение към предложенията в Съвместна позиция на туристическия сектор до Министерски съвет от 12 март т.г., с цел предотвратяване на катастрофалните последствия на COVID 19 върху българския туризъм и на основание обявеното извънредно положение в България, АБТТА отправя настоятелна препоръка за:

1. Въвеждане на временна промяна на действащото секторно законодателство:

  • Налагане назабавен мораториум върху Чл. 88, ал. 6 от ЗТ и удължаване на сега действащия срок за възстновяване на получените от пътуващия плащания при прекратяване на договор на туристически пакет от 14 дни на 12 месеца;
  • Осигуряване на законова възможност вместо възстановяване на предплатените суми прехвърлянето им за бъдещ период.

2. Пълна реимбурсация от държавни финансови механизми на невъзстановимите разходите на туроператорите при анулации по причина COVID 19. Мярката вече е възприета в някои страни членки на ЕС.

Пълният текст за писмото можете да прочетете тук.

Предпочитания за поверителност
Travel Academy използва „бисквитки“ и други данни, за да предоставя, поддържа и подобрява услугите и рекламите си. Ако приемете, ще персонализираме съдържанието и рекламите, които виждате, въз основа на активността ви в услугите ни (като например Събития, HUB, Блог и др). Имаме и партньори, които измерват как се използват услугите ни. Кликнете върху „Политика за поверителност“, за да прегледате опциите, които имате.