Официални данни на туристическия бизнес, според Търговския регистър

Благодарение на партньорите ни от company.guru получихме официалните данни за приходите, заетите лица и активната дейност на всички юридически лица с код на икономическа дейност:

7990 – Други дейности, свързани с пътувания и резервации
7911 – Туристическа агентска дейност
7912 – Туроператорска дейност
5510 – Хотели и подобни места за настаняване
5520 – Туристическо и друго краткосрочно настаняване
9320 – Дейности, свързани с развлечения и отдих

Данните са на база подадените официални отчети за 2018 г.

Приложението Company Guru Ви предоставя пълна бизнес база данни на фирмите в България. Благодарение на нашата обширна база данни имате цялостен поглед върху пазара и спестявате ресурси.

Предстои да разширим обобщените данни с информация за КИД 56.10 и 56.30. Допълнително ще разширим обобщените данни с аналитичност на ниво всяка една община / област за по-детайлна информация.

Предпочитания за поверителност
Travel Academy използва „бисквитки“ и други данни, за да предоставя, поддържа и подобрява услугите и рекламите си. Ако приемете, ще персонализираме съдържанието и рекламите, които виждате, въз основа на активността ви в услугите ни (като например Събития, HUB, Блог и др). Имаме и партньори, които измерват как се използват услугите ни. Кликнете върху „Политика за поверителност“, за да прегледате опциите, които имате.