Време е за #ОСТАВКА

OSTAVKA

Искането на оставка е във връзка с изключително закъснялата реакция, липсата на каквито и да било мерки или стъпки за справяне с икономическата криза в сектор туризъм и не на последно място – обидните изказвания на министър Николина Ангелкова.

Министерството на Туризма доказа, че не познава професионалната терминология, залегнала в законодателството ни. Доказа още, че не познава спецификата и бизнес модела на Туроператорите и Туристическите агенти, хотелите, ресторантите, събитийната индустрия …

Към 20.03.2020 Министерството на Туризма все още не е подало ясни и категорични указания към бизнеса как да реагира и как да се защити.

Министър Николина Ангелкова си позволи да нарече Туроператорите безотговорни, без да осъзнава, че липсата на каквито и да било мерки от страна на Министерството на Туризма допринесоха за изключително сложната ситуация, пред която е поставен целия туристически бранш.

Предпочитания за поверителност
Travel Academy използва „бисквитки“ и други данни, за да предоставя, поддържа и подобрява услугите и рекламите си. Ако приемете, ще персонализираме съдържанието и рекламите, които виждате, въз основа на активността ви в услугите ни (като например Събития, HUB, Блог и др). Имаме и партньори, които измерват как се използват услугите ни. Кликнете върху „Политика за поверителност“, за да прегледате опциите, които имате.