Кризисен мениджмънт за хотели

Управлението на кризи е критичен компонент на всяка успешна дигитална стратегия. По време на криза хотелите трябва внимателно и бързо да разработят план за превенция, да информират служителите и гостите и да направят критични промени в управлението на приходите и дигиталните стратегии, за да гарантират успех.

Докато коронавирусът (COVID-19) продължава да се разпространява, за хотелите е важно да имат план за действие, който да адресира както настоящото състояние, така и потенциалното бъдещо въздействие, ако ситуацията продължава да се влошава. Хотелите трябва да подготвят вътрешен екип за реакция при потвърден случай на коронавирус. Този екип трябва да отговаря за поддържането на актуална информация върху ситуацията, непрекъснато адаптиране на комуникационната стратегия и следване на установения план.

Предлагаме Ви един много подробен екшън план за подготовка и действие спрямо кризата с разпространението на коронавирусът, разработен от NextGuest.

Предпочитания за поверителност
Travel Academy използва „бисквитки“ и други данни, за да предоставя, поддържа и подобрява услугите и рекламите си. Ако приемете, ще персонализираме съдържанието и рекламите, които виждате, въз основа на активността ви в услугите ни (като например Събития, HUB, Блог и др). Имаме и партньори, които измерват как се използват услугите ни. Кликнете върху „Политика за поверителност“, за да прегледате опциите, които имате.