Новини

TOINS

08 Apr: Застраховка “Отговорност на Туроператора” в цифри

Използвахме данните от Национален туристически регистър на регистрираните туроператори и туристически агенти за да направим кратък анализ на задължителната застраховка “Отговорност на Туроператора” И тъй като този регистър е реализиран по безумен технически начин ни беше доста трудно да обработим информацията. В суров вид първоначалните резултати показаха, че застраховки са имали над 2100 туроператора. След доста проверки се оказха, че валидните към 01.04.2020 са малко над 1600. На графика 1 сме показали броя на сключените застраховки към съответените застрахователни дружества. От данните става ясно, че абсолютен лидер по този показател е Евроинс АД, следвано от Групама, Армеец и Алианц. На графика 2 сме показали пазарния дял на всеки застраховател по брой на сключените застраховки. Видно е, че Евроинс са лидери, като държат близо 42% от пазара, Групама – близо 19%, следвани от Армеец с малко на 15%, Алианц с малко над 9% и Лев Инс с малко на 5% ….

AprilFools

01 Apr: ИЗВЪНРЕДНО: ITB & WTM стават част от Travel Expo

Преди броени минути бе проведена секретна онлайн среща между организаторите на ITB Berlin, WTM London и Travel Expo. На извънредната среща се обсъдиха проблемите и предизвикателствата пред които са изправени организаторите на най-големите изложения за туризъм по света. Финалното решение на организациите бе във връзка с бъдещето на изложенията и формата на провеждане. Всички се обединиха около идеята да се включат в Travel Expo 2020 със своя ресурс, ноу-хау, контакти и изложители като вярват, че НДК може да се превърне в новият туристически център на изложенията по света. Очакваме Ви на 27 и 28 ноември в НДК, София! П.С. Обърнете внимание на датата на тази новина 😉

OSTAVKA

20 Mar: Време е за #ОСТАВКА

Искането на оставка е във връзка с изключително закъснялата реакция, липсата на каквито и да било мерки или стъпки за справяне с икономическата криза в сектор туризъм и не на последно място – обидните изказвания на министър Николина Ангелкова. Министерството на Туризма доказа, че не познава професионалната терминология, залегнала в законодателството ни. Доказа още, че не познава спецификата и бизнес модела на Туроператорите и Туристическите агенти, хотелите, ресторантите, събитийната индустрия … Към 20.03.2020 Министерството на Туризма все още не е подало ясни и категорични указания към бизнеса как да реагира и как да се защити. Министър Николина Ангелкова си позволи да нарече Туроператорите безотговорни, без да осъзнава, че липсата на каквито и да било мерки от страна на Министерството на Туризма допринесоха за изключително сложната ситуация, пред която е поставен целия туристически бранш. Зарежда се…

abtta-moratorium

16 Mar: АБТТА поиска мораториум върху Чл. 88, ал. 6 от ЗТ

В допълнение към предложенията в Съвместна позиция на туристическия сектор до Министерски съвет от 12 март т.г., с цел предотвратяване на катастрофалните последствия на COVID 19 върху българския туризъм и на основание обявеното извънредно положение в България, АБТТА отправя настоятелна препоръка за: 1. Въвеждане на временна промяна на действащото секторно законодателство: Налагане назабавен мораториум върху Чл. 88, ал. 6 от ЗТ и удължаване на сега действащия срок за възстновяване на получените от пътуващия плащания при прекратяване на договор на туристически пакет от 14 дни на 12 месеца; Осигуряване на законова възможност вместо възстановяване на предплатените суми прехвърлянето им за бъдещ период. 2. Пълна реимбурсация от държавни финансови механизми на невъзстановимите разходите на туроператорите при анулации по причина COVID 19. Мярката вече е възприета в някои страни членки на ЕС. Пълният текст за писмото можете да прочетете тук.

Abtta

13 Mar: [Запис] Пресконференция на АБТТА и партньори

На 13.03.20 от 10:00 в БТА ще се проведе пресконференция на тема „КОЛАПС 20: Призив на българската туристическа индустрия към Правителството на Република България във връзка с COVID 19“. Инициираната от АБТТА съвместна публична проява с основни браншови и продуктови туристически сдружения има за цел да привлече общественото внимание към последствията на глобалната пандемия върху българския туризъм и необходимостта от незабавна държавна намеса за спасяване на българската туристическа индустрия, и представлява поредната стъпка от продължаващите вече два месеца действия на Управителния съвет в подкрепа българския туристически бизнес. Научете повече за дейстията на АБТТА до момента. По време на пресконференцията Антон Пенев от Travel Academy ще сподели финалните резултати и разширените данни от проведената анкета за влиянието на COVID-19 върху туристическата индустрия. Копие на данните можете да изтеглите от този файл. Запис от пресконференцията:

EventCover

12 Mar: От Ковид-19 към Колапс-20 : Призив на туристическата индустрия

Като асоцииран член на АБТТА ще публикуваме всички мерки и действия, които са предприети от страна на УС с цел по-широко разпространение на информацията. На 10.03.20 се проведе среща с членовете на АБТТА, опериращи в сектора на входящия и събитиен туризъм във връзка с последното развитие на епидемията COVID-19. Инициативата беше предприета от Управителния съвет с цел идентифициране на специфичните предизвикателства и дефиниране на конкретните коригиращи действия в сектора в съответствие с реалните нужди на бизнеса, като продължение на дискусията по темата, проведена по време на Общото събрание за сектора на изходящия туризъм. Освен COVID ситуацията, по време на срещата беше дискутиран също въпроса с незадоволителната функционалност на новата ТОЛ система и свързаните с това затрудненията за гостите на България, и бяха планирани съответните мерки: инициатива за уеднаквяване различни законови изисквания към туроператор и останалите участници в туристическата верига в случай на форс мажор, организиране на двустранни срещи под шапката…